Ngày 23/01/2017
Eibar   9.00   -0.97   0.93 >>
D 6.05 HP 1.50   OU 3.25  
Barcelona   1.31   0.90   0.97
Ngày 21/01/2017
Freiburg   11.00   0.94   0.91 >>
D 5.80 HP 1.75   OU 3.00  
Bayern Munich   1.22   0.99   0.99
Ngày 20/01/2017
Atletico Madrid   1.30   -0.98   0.99 >>
D 4.65 HP -1.50   OU 2.50  
Eibar   10.00   0.90   0.91
Ngày 19/01/2017
Plymouth   10.00   0.87   0.86 >>
D 5.50 HP 1.75   OU 3.00  
Liverpool   1.25   -0.95   -0.96
Ngày 18/01/2017
Crystal Palace   1.61   -0.92   -0.87 >>
D 3.85 HP -1.00   OU 2.75  
Bolton   5.02   0.84   0.77
Ngày 17/01/2017
Malaga   2.43   0.75   -0.99 >>
D 3.05 HP 0.00   OU 2.50  
Real Sociedad   2.94   -0.82   0.89
Ngày 16/01/2017
Sevilla   3.55   0.92   0.99 >>
D 3.85 HP 0.50   OU 3.25  
Real Madrid   1.99   -0.99   0.91
Ngày 15/01/2017
Leicester City   5.50   -0.88   0.92 >>
D 3.60 HP 0.75   OU 2.50  
Chelsea   1.64   0.81   0.98
Ngày 14/01/2017
LEEDS   2.55   0.80   -0.92 >>
D 3.05 HP 0.00   OU 2.25  
DERBY   2.78   -0.88   0.82
Ngày 13/01/2017
Reading   1.90   0.91   0.99 >>
D 3.35 HP -0.50   OU 2.50  
QPR   3.88   -0.99   0.91

388bet Phiên bản desktop 388BET.COM là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright @ 2014 388BET.COM