Ngày 25/02/2017
Wolves   1.87   0.88   0.86 >>
D 3.40 HP -0.50   OU 2.25  
Birmingham   3.94   -0.96   -0.96
Ngày 24/02/2017
Fiorentina   2.45   -0.90   0.99 >>
D 3.40 HP -0.25   OU 2.50  
Monchengladbach   2.90   0.80   0.89
Ngày 23/02/2017
Valencia   5.50   0.93   -0.93 >>
D 4.50 HP 1.00   OU 3.25  
Real Madrid   1.57   1.00   0.83
Ngày 22/02/2017
QPR   2.42   -0.93   -0.95 >>
D 3.20 HP -0.25   OU 2.25  
WIGAN   2.82   0.85   0.85
Ngày 21/02/2017
Sutton United   12.00   0.94   -0.96 >>
D 7.20 HP 2.25   OU 3.50  
Arsenal   1.16   0.98   0.86
Ngày 20/02/2017
ROMA   1.43   -0.98   0.82 >>
D 4.55 HP -1.25   OU 3.00  
TORINO   6.70   0.91   -0.92
Ngày 19/02/2017
Wolves   6.85   0.87   -0.92 >>
D 4.85 HP 1.50   OU 3.00  
Chelsea   1.37   -0.95   0.82
Ngày 18/02/2017
Augsburg   3.10   0.92   -0.99 >>
D 3.00 HP 0.25   OU 2.25  
Leverkusen   2.36   -0.99   0.89
Ngày 17/02/2017
Villarreal   2.53   0.88   0.87 >>
D 3.00 HP 0.00   OU 2.25  
Roma   2.67   -0.98   -0.99
Ngày 16/02/2017
Aberdeen   1.36   0.86   1.00 >>
D 4.85 HP -1.25   OU 3.00  
Motherwell   7.20   -0.94   0.90

388bet Phiên bản desktop 388BET.COM là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright @ 2014 388BET.COM