Ngày 25/03/2017
Italia   1.25   -0.92   -0.96 >>
D 5.30 HP -1.75   OU 2.50  
Albania   10.00   0.84   0.86
Ngày 24/03/2017
Uruguay   3.05   0.91   -0.93 >>
D 3.15 HP 0.25   OU 2.50  
Brazil   2.30   -0.99   0.83
Ngày 23/03/2017
Đức   1.73   0.98   0.89 >>
D 3.40 HP -0.75   OU 2.50  
Anh   4.75   0.94   -0.99
Ngày 22/03/2017
Oxford United   2.59   0.87   -0.85 >>
D 3.10 HP 0.00   OU 2.50  
Bolton   2.69   -0.95   0.75
Ngày 21/03/2017
Union Berlin   1.81   -0.94   0.99 >>
D 3.60 HP -0.75   OU 2.75  
Nuremberg   3.96   0.86   0.91
Ngày 20/03/2017
Barcelona   1.13   0.89   0.88 >>
D 7.70 HP -2.50   OU 4.00  
Valencia   18.00   -0.96   -0.98
Ngày 19/03/2017
Bournemouth   2.11   0.86   0.97 >>
D 3.30 HP -0.25   OU 2.75  
Swansea   3.30   -0.93   0.93
Ngày 18/03/2017
Lille   2.65   -0.96   0.92 >>
D 3.10 HP 0.00   OU 2.25  
Marseille   2.60   0.88   0.98
Ngày 17/03/2017
Roma   1.68   0.95   0.92 >>
D 3.60 HP -0.75   OU 3.50  
Lyon   4.83   0.97   0.98
Ngày 16/03/2017
Atletico   1.62   -0.90   0.96 >>
D 3.60 HP -1.00   OU 2.75  
Leverkusen   5.41   0.83   0.94

388bet Phiên bản desktop 388BET.COM là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright @ 2014 388BET.COM