Ngày 24/04/2017
Real Madrid   2.11   0.86   -0.97 >>
D 4.00 HP -0.25   OU 3.50  
Barcelona   3.20   -0.93   0.87
Ngày 23/04/2017
Bunrley   5.80   -0.97   0.96 >>
D 3.60 HP 0.75   OU 2.25  
Man United   1.69   0.90   0.94
Ngày 22/04/2017
Chelsea   2.55   0.96   0.85 >>
D 3.20 HP 0.00   OU 2.25  
Tottenham   2.66   0.96   -0.95
Sevilla   1.17   0.86   -0.94 >>
D 7.60 HP -2.00   OU 3.75  
Granada   15.00   -0.93   0.84
Ngày 21/04/2017
Man United   1.26   -0.99   0.81 >>
D 5.70 HP -1.75   OU 2.75  
Anderlecht   12.00   0.91   -0.91
Ngày 20/04/2017
Barcelona   1.52   0.84   0.90 >>
D 4.30 HP -1.00   OU 3.25  
Juventus   5.60   -0.91   -1.00
Ngày 19/04/2017
Leicester   3.65   -0.92   0.98 >>
D 3.40 HP 0.25   OU 2.25  
Atletico   2.11   0.85   0.92
Ngày 18/04/2017
Alavés   2.90   -0.88   0.88 >>
D 2.90 HP 0.00   OU 2.00  
Villarreal   2.54   0.81   -0.98
Ngày 17/04/2017
Marseille   1.86   0.87   -0.92 >>
D 3.40 HP -0.50   OU 2.50  
St-Étienne   4.05   -0.95   0.82
Ngày 16/04/2017
Valencia   2.48   0.89   0.94 >>
D 3.40 HP 0.00   OU 3.00  
Sevilla   2.60   -0.96   0.96

388bet Phiên bản desktop 388BET.COM là đại diện Châu Á của Seneca Niagara Resort & Casino United States. Copyright @ 2014 388BET.COM